لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38187

بسوی دنیای بهتر۲ (۱) – من کی هستم

178

مقام و شخصیت انسان از نظرشما در بین موجودات کجا قرار داره و آیا این مقام و شخصیت بخاطر قابلیت خاص ذاتی بهش داده شده و آیا این قابلیت با توجه به جنسیت و نژاد وعقیده و جغرافیا تفاوت می‌کنه ؟ در این برنامه به طرح موضوعاتی از این قبیل می پردازیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.