لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38179

خبرنگار – روز بین المللی خانواده

145

گفتگو با: خانم دکتر فرشته بتل
آیا خانواده، علی رغم تغییرات فاحش دهه های گذشته، همچنان مهمترین هسته جوامع امروز هست. معضلات جهان بخصوص چالش محیط زیست چه تاثیری در ساختار خانواده دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.