لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38178

برنامه کامل ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

118

با پایان یافتن “زبان قصّه ها” پیام دوست چهار شنبه ها از این هفته “بسوی دنیای بهتر۲” را تقدیم میکند و همچنین “خبرنگار” را.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.