لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38167

سپهر سخن – ف۲ ق۲۳ – مفهوم چهار رودخانه‌ی جاری در بهشت

367

حضرت باب می فرمایند: کتاب من یظهره الله حق است. اَی، ارواح متعلقه به کلمه‌ی حق در کلماتی که نازل می‌فرماید از هر شان که باشد، سواءً آنکه آیات باشد که ماء غیر آسِن رضوان است و مناجات، که لبن لم یتغیر طعمه و تفاسیرِ آیات که خمر حُمر و اجوبه و تفاسیر که عسل مصفی است در کتاب الله هست و شئون فارسیه به عینه مثل شئون آیات است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.