لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38166

شعله (۳۵) لالی آلبی متیوس (۱۱-۳) – آرزوی مادران جذامی

84

خانم لالی آلبی متیوس برروی پله های بیمارستان زنان جذامی می خواهد برترس ونگرانی خود غلبه کند که ناگاه پرستار جوان وزیبایی را می‌بیند که با چهره ای گشاده به استقبالش می آید …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.