لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38166

شعله (۳۵) لالی آلبی متیوس (۱۱-۳) – آرزوی مادران جذامی

207

خانم لالی آلبی متیوس برروی پله های بیمارستان زنان جذامی می خواهد برترس ونگرانی خود غلبه کند که ناگاه پرستار جوان وزیبایی را می‌بیند که با چهره ای گشاده به استقبالش می آید …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.