لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38147

دوران شکوفایی (۵۸) – آزادی و انقطاع

151

نگار: موضوع آزادی خیلی منو به فکر انداخته بود، ندا راست می گفت خیلی از مسائل، بخصوص مسائل اخلاقی و اعتقادی، چیزایی هستن که مربوط به انتخاب آزادانه ی فرد می شن و نمی شه کسی رو مجبور کرد که اونا رو رعایت کنه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.