لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38146

این روزها – اعلان ساخت بنای آرامگاه ابدی حضرت عبدالبهاء

218

در پیام رضوان ۲۰۱۹ بیت العدل اعظم آمده است: « از عالم بهائی دعوت می کنیم که به ساخت مقامی پردازد که محل استقرار ابدی آن رمس مطهر گردد.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.