لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38145

برنامه کامل ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

146

در پیام دوستِ این دوشنبه نوبت پخشِ برنامهِ «این روزها» است و بعد از آن نمایش رادیوئی «دوران شکوفایی» و پایان بخش برنامه ها «گزیده هائی از یک سخنرانی» خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.