لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38108

کرسی صلح – الگوهای مختلف در توصیف چگونگی حرکت و پیشرفت جهان

174

دکتر مایکل الن، رئیس دیپارتمان علوم سیاسی کالج مائر، توضیح میدهد که اشکال مناقشات ودرگیری‌ها در طول زمان و با گذر از یک جهان بینی به جهان بینی دیگر تغییر کرده و تئوری هایی که برای توضیح آن ارائه کرده ایم، نسبت به انواع مناقشاتی که با آن روبرو میشویم، کم و بیش مفید هستند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.