لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38085

پندها و پیمان‌ها (۲۰) – نادیا انجمن

151

نادیا انجمن در شهر هرات در افغانستان بدنیا آمد. و در نوجوانی، در دوره های زیرزمینی آموزشی زنان و دختران بود که دریچه پر نور شعر و ادب برویش گشوده شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.