لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38084

آن هجده نفر (۲۳) – کاتب وحی

217

سیدحسین کاتب یزدی، ملقب به عزیز، موضوع این قسمت از آن هجده نفر.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.