لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38063

چند ثانیه با شما (۸۲) – ازدواج‌های میلیاردی و افزایش زندگی مجردی

196

چه عواملی سبب شده که تمایل برای داشتن زندگی مجردی روز به روز افزایش یابد؟ چیزی که این روزها به وضوح قابل روئیت است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.