لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37985

سپهر سخن – ف۲ ق۲۲ – علم

214

حضرت باب می فرمایند: نیکو درجه ای است درجه ی علم اگر علم به من یظهره الله و رضای او باشد و الا بدترین درجات است عندالله و عند کل شیء.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.