لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37967

سخنرانی – پایه های مدنیتی پیشرو ق۳

165

– چهار پایه اصلی برای بنای یک جامعه پیشرو.
– بخش سوم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.