لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37966

دوران شکوفایی (۵۷) – آزادی تا کجا؟

159

سمانه : خوب اینو خدائیش راست می گن! هرکسی باید آزاد باشه خودش درباره ی زندگی خودش تصمیم بگیره. اگه اشتباهم هست، خودش تاوانش رو پس می ده. واقعا” ربطی به دیگران نداره.
رکسانا: نظر تو چیه ندا؟ تو چی می گی؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.