لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37946

صد پرسش صد پاسخ (۱۴) – بیت‌العدل

126

بیت‌العدل در دیانت بهائی چه نقشی دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.