لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37894

برنامه کامل ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

126

پرده هفتم در اولین روز بعد از عید اعظم رضوان چهار بخشِ متنوع ارائه می‌کند که عبارتند از: یک قهرمان؛ چند ثانیه با شما ؛ کافه هنر و کوچه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.