لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37890

یک قهرمان (۸۲) – آینز راسل و کمک به سالمندان

102

آینز راسل که نیاز سالمندان تنها به کمک را درک کرده بود، با تاسیس سازمانی برای کمک به این افراد، زندگی را برایشان ساده تر می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.