لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37876

سیاست نه؛ چرا؟(۱۲) – وطن پرستی

392

بهزاد : بعضی ها فکر می کنن که وقتی وطنت رو دوست داشتی یعنی باید سعادت و آبادانی اونو به بقیه ی دنیا ترجیح بدی، اما از دید بهائی سعادت هر فرد درگرو سعادت جمعه، سعادت هر کشور در گرو سعادت همه ی کشورها و در سعادت کل مردم جهانه.
شیما : از اون مثال بدن انسان هم می شه اینجا استفاده کرد. یه سلول نمی تونه به خوبی و خوشی توی یه بدن بیمار زندگی کنه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.