لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37871

گل سرخ – قسمت سوم

208

درختچه گل سرخ و دوستش بلبل دوازده روز شاهد جشن وسرور یاران حضرت بهاءالله بوده ولذت کافی برده بودند. حال ازاین که حضرت بهاءالله همراه خانواده و یارانشان به سوی تبعیدگاه جدیدشان می روند افسرده اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.