لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37823

سیاست نه؛ چرا؟(۴) – رویکرد بهائیان نسبت به سیاست

118

بهزاد: حالا ببینیم رویکرد آئین بهائی نسبت به سیاست چیه و چه عناصری چارچوب این رویکرد رو تشکیل می دن.
شیما : به چند موردش دیروز اشاره کردیم: اینکه بهائی ها به دنبال کسب قدرت سیاسی نیستن.
بهزاد : این که پست های سیاسی رو قبول نمی کنن و فقط مسئولیت های اداری رو می پذیرن.
شیما : این که به احزاب سیاسی وابستگی ندارن و درسیاست های حزبی و برنامه های تفرقه اندازانه ی هیچ گروهی شرکت نمی کنن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.