لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37811

برنامه کامل ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

131

سه شنبه های نقره ای در دهمین روز از عید اعظم رضوان دو برنامه ی شعله و سیاست نه؛ چرا؟ را تقدیم شما همراهان عزیز مینماید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.