لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37808

شعله (۳۳) لالی آلبی متیوس (۹-۳) – اقدام بین المللی

146

خانم لالی آلبی متیوس در زمانی که حضرت عبدالبهاء عالم خاک را ترک فرمودند از راهنمائی های حضرت شوقی ربانی ولی امر بهائی برای خدماتش بهره می برد بخصوص وقتی که او می خواست یک کتابخانه بین المللی بهائی تاسیس کند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.