لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37808

شعله (۳۳) لالی آلبی متیوس (۹-۳) – اقدام بین المللی

85

خانم لالی آلبی متیوس در زمانی که حضرت عبدالبهاء عالم خاک را ترک فرمودند از راهنمائی های حضرت شوقی ربانی ولی امر بهائی برای خدماتش بهره می برد بخصوص وقتی که او می خواست یک کتابخانه بین المللی بهائی تاسیس کند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.