لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37794

سیاست نه؛ چرا؟(۹) – اهمیّت اتّحاد برای حیات و سعادت بشر

223

بهزاد: از اونجا که بشر مراحل کودکی رو طی کرده و به مرحله ی بلوغ رسیده.
شیما : می شه بگی مراحل مختلف وحدت رو طی کرده و از مراحلی مثل شکل گیری و وحدت خانواده و وحدت قبیله و شهر و کشور گذشته و حالا آماده ی ورود به جهانی متحد و یکپارچه ست:
بهزاد: یعنی وحدت عالم انسانی که به نظر من مهمترین و عالی ترین هدف آئین بهائی یه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.