لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37792

گل سرخ – قسمت دوم

281

درختچه گل سرخ که در باغ نجیبیه بغداد قرار دارد خاطرات خود رااز روزهای بعد از ورود حضرت بهاءالله به این باغ تعریف میکند .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.