لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37791

برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

104

در ویژه برنامه روز نهم عید اعظم رضوان آوا و ایمان مجریان برنامه گفتگویی دارند با خانم دکتر فرح دوستدار مهمان ویژه ی این روز در باره هدف و مشخّصه و نحوه اجرای انتخابات بهائی ؛ علاوه بر آن دو برنامه به حضورتان تقدیم میشود به نامهای “گل سرخ” و “سیاست نه چرا”.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.