لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37779

سیاست نه؛ چرا؟(۸) – مفهوم قدرت

344

بهزاد: بله، مفهوم قدرت یکی از مفاهیمی یه که بررسیش به فرموده ی بیت العدل اعظم برای شکل گیری روابطی که گفتیم لازمه.
شیما : اول این که می فرمایند : « قدرت به معنای وسیله‌ای برای سلطه‌جویی و گرایش‌‌های ملازم آن مانند رقابت، مجادله، تفرقه‌جویی و تفوّق‌طلبی باید کنار گذارده شود.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.