لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37764

سیاست نه؛ چرا؟(۷) – سه بازیگر صحنه تاریخ

217

بهزاد : حالا این پرورش قابلیت یعنی چی؟ بیت العدل اعظم می فرمایند :
«بالا بردن سطح توان‌مندی سه شرکت‌کننده در این اقدام جمعی یعنی افراد، جامعه و مؤسّسات. »


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.