لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37741

موج مثبت (۷۳) – اولین معبد محلی بهائی در آفریقا

239

ساخت اولین معبد بهائی کنیا نتیجه سخت‌کوشی و از خود گذشتگی‌ دوستان ناحیه جغرافیایی ماتونداسوی در مسیر خدمت است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.