لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37714

سیاست نه؛ چرا؟ (۵) – ایجاد تقلیب فردی و پیریزی ساختارهای اجتماعی

182

شیما: البته همون طور که بیت العدل اعظم هم می فرمایند پیاده کردن این اصول و آرمان‌ها و همچنین ایجاد تحول در افراد و همین طور بنای ساختارهای اجتماعی مناسب کار آسونی نیست.
بهزاد: البته نمی‌فرمایند که کار آسونی نیست، می فرمایند کار کوچیکی نیست، عین عبارتشون اینه: «تبدیل این‌ قبیل آرمان‌ها به واقعیت، ایجاد تقلیب در افراد و پی‌ریزی ساختارهای اجتماعی مناسب مطمئناً کار کوچکی نیست.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.