لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37697

خبرنگار- عید رضوان و پیام نوین آیین بهائی

153

آیا دین نیاز جهان امروز ماست؟ ریشه اختلافات بین ادیان در چیست؟ تجدد در دین چگونه میتواند شکل گیرد و تاثیر گذارد؟ پرسشهایی که در خبرنگار این هفته به آنها میپردازیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.