لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37696

سیاست نه؛ چرا؟(۴) – اصول زیر بنایی یگانگی

217

شیما : بعد بیت العدل اعظم از دو جریانی می گن که درحال حاضر در عالم در کاره، دو جریانی که دو عمل کاملا” متفاوت رو انجام می دن. یکی جهان کهن را متلاشی می کنه و از بین می بره،
بهزاد : و دیگری جهان تازه ای رو بر ویرانه های قبلی می سازه. جهانی مبتنی بر اصول روحانی ای مانند اصل یگانگی نوع انسان.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.