لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37695

برنامه کامل ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

245

پیام دوستِ این چهارشنبه که در چهارمین روز از عید اعظم رضوان پخش میشود شامل دو برنامه «سیاست نه؛ چرا؟» و «خبرنگار» است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.