لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37678

شعله (۳۲) لالی آلبی متیوس (۸-۳) – خانواده متحد

86

خانم لالی آلبی متیوس قبل از حرکت به سوی آمریکا که با دکتر اسلمنت نویسنده کتاب بهاءالله وعصر جدید ملاقات کرده بود برای شوهرش از این ملاقات می گوید واو مشتاق خواندن این کتاب می شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.