لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37678

شعله (۳۲) لالی آلبی متیوس (۸-۳) – خانواده متحد

173

خانم لالی آلبی متیوس قبل از حرکت به سوی آمریکا که با دکتر اسلمنت نویسنده کتاب بهاءالله وعصر جدید ملاقات کرده بود برای شوهرش از این ملاقات می گوید واو مشتاق خواندن این کتاب می شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.