لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37674

سیاست نه؛ چرا؟(۳) – نو اندیشی کامل در روابط اجتماعی

137

شیما : یه مثال دیگه از نشونه های این که روابط بشری احتیاج به نواندیشی کامل دارن ، مسائل اقتصادی یه.
بهزاد : به نظرم این قضیه خودش خیلی گویاست. بیت العدل اعظم می فرمایند : « تمرکز ثروت در دست گروهی کوچک از سکنه‌ی کره‌ی زمین نشان می‌دهد که روابط بین بخش‌های گوناگون اجتماع که اکنون به ‌صورت جامعه‌ای جهانی در‌ آمده چگونه از بنیان به غلط طرح‌ریزی شده است.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.