لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37657

دوران شکوفایی (۵۶) – پایه های عدالت

122

رادان : عامل تربیت دنیا عدله چون دو تا پایه و اساس داره: مجازات و مکافات . . مکافات همون پاداشه؟
ندا : آره، درسته.
رادان : و این دوتا پایه و اساس مثل دو تا چشمه هستند برای زندگی اهل دنیا.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.