لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37653

این روزها – عید رضوان عید گل

272

در اولین روز عید رضوان حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهائی رسالت آسمانی خودشون را علنا اعلان کردند و پیام صلح و دوستی و یگانگی نوع بشر را به اهل عالم هدیه کردند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.