لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37497

گل سرخ – قسمت اول

355

وقایع اولین روز ورود حضرت بهاءالله به باغ نجیبیه یا باغ رضوان از دید یک درختچه گل سرخ .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.