لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37496

برنامه کامل ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

141

در ویژه برنامه روز اول عید اعظم رضوان آوا و ایمان مجریان برنامه گفتگویی دارند با آقای دکتر بهروز ثابت مهمان ویژه ی این روز در باره پیش زمینه تاریخی رضوان و اظهار امر حضرت بهاءالله و علاوه بر آن دو برنامه به حضورتان تقدیم میشود به نامهای “گل سرخ” و “سیاست نه چرا”.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.