لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37488

آن هجده نفر (۲۰) – نیمه‌ی تاریک ماه

276

در هر دیانتی بودند پیروانی اولیه و مهم که تا اخر بر عهد و پیمان خود برقرار نماندند…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.