لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37481

برنامه کامل ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

138

پیام دوست امروز را با برنامه دیگری از مجموعه آن هجده نفر آغاز می‌کنیم و با بخش دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.