لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37440

کوچه ۲ (۲۳) – خواستگاری شهاب در دفتر قاضی کهنسال

321

شهاب و پدر و مادرش با ستاره در دفتر حاجی کهنسال ملاقات کردن. فروغ، از قاضی پرونده ی همسرش، کسی که کامران رو به دلیل بهائی بودن به ۵ سال حبس محکوم کرده بود، ستاره رو خواستگاری کرد. ستاره هم در جواب، با شجاعت، در حضور پدرش تمام حرف های دلش رو میزنه. عکس العمل حاجی کهنسال به تمام اینها چه خواهد بود؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.