لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37438

برنامه کامل ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

145

پرده هفتم این هفته هم پنج بخش دارد که در یک مورد با هفته قبل متفاوت است و آن بخش چهارم است که هفته قبل کافه هنر بود و این هفته بانوی سرزمین من است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.