لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37435

موج مثبت (۷۲) – نقش جامعه بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا

176

نمایندگان جامعه بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا شرکت کردند و راهکارهای ترویج هماهنگی و انسجام در جمعیتی با تنوع روزافزون نژادی، دینی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.