لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37434

چند ثانیه با شما (۷۹) – فرهنگ های محلی و قومی عاملی برای اتحاد ملی

131

هویت های جهانی و فراملی در حال گسترش است و انسان ها روز به روز ادراکات جهانی تری پیدا میکنن، ولی در مقابل، هویت های قومی و محلی، نیز روزبه روز قدرت و ظهور بیشتری می یابند . حتی پیش بینی می‌شود ، فرهنگ جهانی مجموعه بسیار متنوع و گسترده ای از فرهنگ های کوچک محلی و قومی باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.