لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37422

چهارچوب – نقش زنان در خانواده و جامعه

130

شما نقش زنان در خانواده و جامعه رو چطور می بینید؟ فکر می کنید اگر در آینده زنان مسئولیتهای بزرگ و مهم دنیا رو به عهده بگیرند، دنیا چگونه خواهد بود؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.