لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37412

کودکان منادیان صلح ف۲ (۱) – تاثیر نوازش و آغوش مادر

179

ارتباط مادر و نوزاد در روزهای اول زندگی بسیار مهم است و جدایی مادر از کودک در این برهه لطمات جبران ناپذیر به او وارد می آورد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.