لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37412

کودکان منادیان صلح (۱۷) – تاثیرنوازش و آغوش مادر

127

ارتباط مادر و نوزاد در روزهای اول زندگی بسیار مهم است و جدایی مادر از کودک در این برهه لطمات جبران ناپذیر به او وارد می آورد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.