لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37406

برنامه کامل ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

157

مجله این هفته هم به روال معمول سه بخش اصلی دارد: نقطه سر خط ، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.