لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37394

برنامه کامل ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

249

برنامه این چهارشنبه با تعریف دو داستان از مجموعه «زبان قصه ها» شروع و با «خبرنگار» به پایان میرسد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.