لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37371

سه‌شنبه‌های نقره‌ای ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

119

سه شنبه های نقره ای به روال هفته های قبل دو برنامه شعله و سپهر سخن را تقدیم میکند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.